Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasímMilí priatelia astronómie!

Ako by podľa Vás mala vyzerať stránka/portál www.astronomia.sk? Máte záujem sa aktívne (a bezplatne!) podieľať na napĺňaní jej obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu? Práve pre Vás je tu nové diskusné fórum, ktoré rozhodne o ceste, akou sa budeme uberať, čo spolu pripravíme pre všetkých záujemcov o hviezdy...
 Nájdi:


Nebeská mechanika

Nebeská mechanika je vedný obor ležiaci na rozhraní medzi astronómiou a teoretickou mechanikou, ktorý sa zaoberá popisom pohybu kozmických telies vesmírom a určovaním ich dráh. Metódy klasickej nebeskej mechaniky sú založené na využití Newtonovho zákona všeobecnej gravitácie a jeho troch pohybových zákonov, s pomocou ktorých možno odvodiť takmer všetky pohyby planét v Slnečnej sústave; iba v špeciálnych prípadoch (napr. stáčanie perihélia dráhy Merkúru) je potrebné prihliadnuť na relativistické efekty. Hlavnou úlohou nebeskej mechaniky je výpočet polôh nebeských telies v budúcnosti na základe stanovených elementov dráhy z minulého pozorovania. Až do roku 1957 sa toto týkalo iba prirodzených kozmických telies (Mesiaca, planét, planétok, komét a zložiek dvojhviezd a násobných hviezd); od štartu Sputnika 1 sa nebeská mechanika začala zaoberať aj umelými kozmickými telesami a dnes je neoddeliteľnou súčasťou technického oboru astrionika. Tá na rozdiel od klasickej nebeskej mechaniky zohľadňuje aj iné sily, než gravitačné, najmä pôsobenie ťahu motorov, vplyv aerodynamického odporu a tlaku žiarenia.

čítajte viac o Nebeská mechanika

Encyklopédia: Astronomia.sk > Astronómia > Nebeská mechanika >
Príbuzné výrazy:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Diskusia - Dajte buducú tvár tejto doméne!

Ďakujeme za príspevky do fóra, prípadnú budúcu spoluprácu!


Astronomická aplikácia pre PC!

Pripravili sme pre Vás zaujímavý program SLNKO pre PC, ktorý počíta východy a západy Slnka pre rôzne zemepisné polohy, pričom obsahuje aj adresár miest Slovenka. Súbor slnko.zip stačí rozbaliť v zvolenom adresári a spustiť program. Autorovi programu Karolovi Pásztorovi ďakujeme za príspevok pre astronomia.sk!

Máte aj vy niečo zaujímavé pre astronómov?


ĎALŠIE NAŠE INTERNETOVÉ PROJEKTY VEDA.SK:

www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Copyright © 1999 - 2021, www.astronomia.sk * All rights reserved.

Doména www.astronomia.sk patrí do portfólia občianskeho združenia veda.sk

Projekt VEDA.SK

MADE IN SLOVAKIA