Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasímMilí priatelia astronómie!

Ako by podľa Vás mala vyzerať stránka/portál www.astronomia.sk? Máte záujem sa aktívne (a bezplatne!) podieľať na napĺňaní jej obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu? Práve pre Vás je tu nové diskusné fórum, ktoré rozhodne o ceste, akou sa budeme uberať, čo spolu pripravíme pre všetkých záujemcov o hviezdy...
 Nájdi:


Sústava astronomických konštánt

Astronomické konštanty sú konštanty používané pri astronomických výpočtoch, tvoriace ucelenú sústavu konštánt, vyjadrenú jednotkami sústavy SI a astronomickými jednotkami dĺžky, času a hmotnosti. Astronomickou jednotkou času je deň; 1 d = 86 400 s. Inou astronomickou jednotkou času je juliánske storočie, zodpovedajúce intervalu 36 525 d. Astronomickou jednotkou hmotnosti je hmotnosť Slnka (M). Astronomickou jednotkou dĺžky je AU, ktorá má v Gaussovej gravitačnej konštante k hodnotu 0,017 202 098 95, ak sa meria v astronomických jednotkách času a hmotnosti. Rozmer K2 zodpovedá rozmeru gravitačnej konštanty G (t. j. L3. M−1. T−2). Sústavu astronomických konštánt tvorí Gaussova gravitačná konštanta (definovaná), desať základných (primárnych) konštánt a odvodené konštanty. Medzinárodná astronomická únia odporúčala zaviesť tieto konštanty v ročenkách, katalógoch a vedeckých publikáciách od roku 1984 a používať ekvinokcium 2000,0 namiesto 1950,0. K sústave astronomických konštánt patria aj pomery hmotností Slnka k jednotlivým planétam (vrátane mesiacov planét). Niektoré údaje hmotností planét sa však od roku 1976 spresnili.

Encyklopédia: Astronomia.sk > Prírodné vedy > Astronómia >
Príbuzné výrazy:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Diskusia - Dajte buducú tvár tejto doméne!

Ďakujeme za príspevky do fóra, prípadnú budúcu spoluprácu!


Astronomická aplikácia pre PC!

Pripravili sme pre Vás zaujímavý program SLNKO pre PC, ktorý počíta východy a západy Slnka pre rôzne zemepisné polohy, pričom obsahuje aj adresár miest Slovenka. Súbor slnko.zip stačí rozbaliť v zvolenom adresári a spustiť program. Autorovi programu Karolovi Pásztorovi ďakujeme za príspevok pre astronomia.sk!

Máte aj vy niečo zaujímavé pre astronómov?


ĎALŠIE NAŠE INTERNETOVÉ PROJEKTY VEDA.SK:

www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Copyright © 1999 - 2018, www.astronomia.sk * All rights reserved.

Doména www.astronomia.sk patrí do portfólia občianskeho združenia veda.sk

Projekt VEDA.SK

MADE IN SLOVAKIA