Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasímMilí priatelia astronómie!

Ako by podľa Vás mala vyzerať stránka/portál www.astronomia.sk? Máte záujem sa aktívne (a bezplatne!) podieľať na napĺňaní jej obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu? Práve pre Vás je tu nové diskusné fórum, ktoré rozhodne o ceste, akou sa budeme uberať, čo spolu pripravíme pre všetkých záujemcov o hviezdy...
 Nájdi:


Federation of Astronomical and Geophysical Services

Federation of Astronomical and Geophysical Services (FAGS) je federácia astronomických a geofyzikálnych služieb, založená v roku 1956 ICSU (International Council of Scientific Unions). Zabezpečuje nepretržité zhromažďovanie astronomických, geofyzikálnych a geodetických údajov, ich vyhodnocovanie, publikovanie a rozosielanie. Časť činnosti uskutočňuje prostredníctvom BIH (Bureau International de l’Heure), IPMS (Central Bureau of the International Polar Motion Service, čas) a QBSA (Quarterly Bulletin on Solar Activity).

Encyklopédia: Astronomia.sk > Greenpeace > Medzinárodné organizácie >
Príbuzné výrazy:

Africká únia
AIESEC
Amnesty International
Anarchistický čierny kríž
ASEAN
Banka pre medzinárodné platby
Benelux
BRICS
Britské impérium
B’nai b’rith
D-8
DespiteBorders
EMBnet
ENISA
EUREKA
Euro NCAP
Eurocities
Eurovízia
Euroázijský zväz
Európska banka pre obnovu a rozvoj
Európska vegetariánska únia
Európske združenie voĺného obchodu
Európsky hospodársky priestor
Medzinárodná automobilová federácia
Federation Internationale Féline
Federation of Astronomical and Geophysical Services
G15
G8
Greenpeace
Hnutie nezúčastnených krajín
Informačné centrum OSN vo Viedni
INMARSAT
Internacionála (združenie)
International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
International Telecommunications Satellite Consortium
Interpol
Jedlo namiesto zbraní
Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
Medzinárodná asociácia pre rozvoj
Medzinárodná námorná organizácia
Medzinárodná obchodná komora
Medzinárodná organizácia Frankofónie
Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo
Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
Medzinárodná organizácia práce
Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov
Medzinárodná únia socialistickej mládeže
Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie
Medzinárodný menový fond
Medzinárodný súdny dvor
Medzinárodný trestný súd

Mercosur
Mierové hnutie
Mnohostranná agentúra pre investičné záruky
Nova Roma
Organizácia amerických štátov
Organizácia centrálnoamerických štátov
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Parížsky klub
PEN
Priatelia Zeme
Rada Európy
Schengenský priestor
Severoamerická dohoda o voĺnom obchode
Skupina afrických, karibských a tichomorských štátov
Skupina Svetovej banky
Spoločenstvo nezávislých štátov
Spoločenstvo národov
Spoločnosť národov
Stredisko Simona Wiesenthala
Stredoeurópske Fórum
Svetová banka
Svetová organizácia duševného vlastníctva
Svetová organizácia skautského hnutia
Svetová rada mieru
Svetová zdravotnícka organizácia
Svetové združenie skautiek
Svetový kongres Slovákov
Transparency International
UCEU
Varšavská zmluva
Vienna International Centre
Vyšehradská skupina
World Federation of Great Towers
Zväz arabského Maghrebu
Západoeurópska únia
ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca
únia pre Stredomorie
Medzinárodná organizácia
Americká asociácia pre rozvoj vedy
Andské hospodárske spoločenstvo
Board of European Students of Technology
Celtic League (politická organizácia)
Central Bureau of the International Polar Motion Service
Conseil européen des associations de traducteurs littéraires
Eurázijská ekonomická únia
Európska asociácia pre hudobné vzdelávanie v školách
Európska únia

Európska vysielacia únia
G-14
G4
GUAM
Infrared Data Association
International Peace Bureau
International Thriller Writers
Latinská únia
Lekári bez hraníc
Liga arabských štátov
Medzinárodná organizácia pre rozhlas a televíziu
Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla
Medzinárodná telekomunikačná únia
Medzispojenecký výbor pre povojnovú prvú pomoc Európe
Organizácia Spojených národov
Organizácia Varšavskej zmluvy
Program Spojených národov pre životné prostredie
Pugwashské konferencie o vede a svetových záležitostiach
Severská rada
Severská rada ministrov
Svetový fond na ochranu prírody
šanghajská organizácia spolupráce
The European Society for History of Law
Trans Europe Halles
úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Východné partnerstvo
Women’s International Zionist Organization
Združenie národov juhovýchodnej ázie
Zoznam geovedných organizácií
European Association of Nuclear Medicine
Európsky výbor pre normalizáciu
Filozofický kongres
International Mobile Satellite Organization
WWOOF
Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu
G20
Lekári proti jadrovej vojne
Medzinárodná kampaň za zrušenie jadrových zbraní
Stredoeurópska obranná spolupráca
UNWTO
European Young Chemists%27 Network
G7
Sýrske pozorovateĺské centrum pre ĺudské práva
Zmluva o energetickej charte
Medzinárodná agentúra pre obnoviteĺnú energiu
Medzinárodná organizácia pre legálnu metrológiu
International Laboratory Accreditation Cooperation
International Bar Association
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Diskusia - Dajte buducú tvár tejto doméne!

Ďakujeme za príspevky do fóra, prípadnú budúcu spoluprácu!


Astronomická aplikácia pre PC!

Pripravili sme pre Vás zaujímavý program SLNKO pre PC, ktorý počíta východy a západy Slnka pre rôzne zemepisné polohy, pričom obsahuje aj adresár miest Slovenka. Súbor slnko.zip stačí rozbaliť v zvolenom adresári a spustiť program. Autorovi programu Karolovi Pásztorovi ďakujeme za príspevok pre astronomia.sk!

Máte aj vy niečo zaujímavé pre astronómov?


ĎALŠIE NAŠE INTERNETOVÉ PROJEKTY VEDA.SK:

www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Copyright © 1999 - 2021, www.astronomia.sk * All rights reserved.

Doména www.astronomia.sk patrí do portfólia občianskeho združenia veda.sk

Projekt VEDA.SK

MADE IN SLOVAKIA