Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies, ktoré slúžia na poskytovanie služieb, nastavenie reklám a analýzu návštevnosti. OK, súhlasímMilí priatelia astronómie!

Ako by podľa Vás mala vyzerať stránka/portál www.astronomia.sk? Máte záujem sa aktívne (a bezplatne!) podieľať na napĺňaní jej obsahu a tvorbe štruktúry tohto nekomerčného webu? Práve pre Vás je tu nové diskusné fórum, ktoré rozhodne o ceste, akou sa budeme uberať, čo spolu pripravíme pre všetkých záujemcov o hviezdy...
 Nájdi:


De Sitterov vesmír

de Sitterov vesmír je kozmologický model homogénneho a izotropného kvázistacionárneho vesmíru (kozmológia), v ktorom sa predpokladá kladná hodnota kozmologickej konštanty (λ > 0) a prázdny, plochý, euklidovský priestor bez zakrivenia (k = 0). Priebeh expanzie v de Sitterovho vesmíru je exponenciálny, rýchlosť expanzie trvale vzrastá. Krivka závislosti faktora škály R od času nemá prirodzený začiatok a bude pokračovať neobmedzene podľa vzťahu R(t) = eHt, kde H je Hubblova konštanta. Metrika de Sitterovho vesmíru tvorí základ aj pre stacionárny model vesmíru podľa teórie steady state. Táto teória však predpokladá nepretržitý vznik hmoty z ničoho, kým de Sitterov vesmír je celkom bez hmoty. Tento model má už len historický význam, ale závažné je to, že naň prechádza limitne v čase t >> ∞ každý model vesmíru, v ktorom sa predpokladá kladná hodnota kozmologickej konštanty λ, s neobmedzeným vzrastaním faktora škály R. Sformuloval ho W. de Sitter v roku 1917.

čítajte viac o De Sitterov vesmír

Encyklopédia: Astronomia.sk > Astronómia > Kozmológia >
Príbuzné výrazy:
Text je dostupný za podmienok Creative Commons Attribution/Share-Alike License 3.0 Unported; prípadne za ďalších podmienok.
Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Podmienky použitia.


Diskusia - Dajte buducú tvár tejto doméne!

Ďakujeme za príspevky do fóra, prípadnú budúcu spoluprácu!


Astronomická aplikácia pre PC!

Pripravili sme pre Vás zaujímavý program SLNKO pre PC, ktorý počíta východy a západy Slnka pre rôzne zemepisné polohy, pričom obsahuje aj adresár miest Slovenka. Súbor slnko.zip stačí rozbaliť v zvolenom adresári a spustiť program. Autorovi programu Karolovi Pásztorovi ďakujeme za príspevok pre astronomia.sk!

Máte aj vy niečo zaujímavé pre astronómov?


ĎALŠIE NAŠE INTERNETOVÉ PROJEKTY VEDA.SK:

www.astronomia.sk | www.botanika.sk | www.dejiny.sk | www.economy.sk | www.elektrotechnika.sk | www.estetika.sk | www.farmakologia.sk | www.filozofia.sk | Fyzika | www.futurologia.sk | www.chemia.sk | www.lingvistika.sk | www.politologia.sk | www.psychologia.sk | www.sexuologia.sk | www.sociologia.sk | www.veda.sk I www.zoologia.sk


Copyright © 1999 - 2018, www.astronomia.sk * All rights reserved.

Doména www.astronomia.sk patrí do portfólia občianskeho združenia veda.sk

Projekt VEDA.SK

MADE IN SLOVAKIA